Ja està oberta la convocatòria dels Xecs Digitals que impulsa l’IDI per a l’elaboració de Plans Estratègics de transformació digital.

Des del 23 de març 

Si ets una indústria i estàs inscrita a les divisions 2, 3, 4 i grups 504 i 691.2 de l’IAE et pots acollir al «Programa Idigital»  

90% de subvenció

Les empreses reben els doblers just començar el projecte. No és una subvenció que està per venir. 

El nombre d’hores subvencionades serà de 60 hores, amb un cost subvencionable de 4.590 €. Per, tant, per les empreses que participin la subvenció serà del 90 % del cost subvencionable, és a dir, 4.590 € els assumeix l’IDI i el 10 % restant, és a dir, només 510 €, els assumeix l’empresa.

Per què necessites un Pla estratègic?

Un Pla Estratègic abarca diferents àrees de l’empresa com el model de negoci, l’experiència del client, els processos, les operacions, els recursos humans, les infraestructures tecnològiques i la ciberseguretat.

Contràriament al que es pensa no és invertir únicament en suports digitals com les xarxes sociales o pàgines web, accions subvencionables a través del Kit Digital que impulsa el Ministeri i amb el que també vos podem donar suport ja que som Agents digitalitzadors. 

Qui pot ser beneficiari?

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També en són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial del Registre Integrat Industrial. També poden ser-ne beneficiàries les inscrites en el grup 162 de l’IAE.

Les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de ser microempreses, petites i mitjanes empreses de caràcter auxiliar a la indústria amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en les divisions 6, 8 i 9. Concretament:

  • Divisió 6: grup 613. Comerç a l’engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir; grup 614.2. Comerç a l’engròs de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa; grup 614.3. Comerç a l’engròs de productes per al manteniment i funcionament de la llar; grup 616. Comerç a l’engròs interindustrial de la mineria i química; grup 617. Un altre comerç a l’engròs interindustrial.
  • Divisió 8, agrupació 84: serveis prestats a empreses.
  • Divisió 9, agrupació 92: serveis de sanejament, neteja i similars; grup 936. Recerca científica i tècnica; grup 971. Bugaderies, tintoreries i serveis similars.

Instruccions:

1r. Anau a l’enllaç Model sol·licitud, emplenau tots els camps i pujau la documentació obligatòria.

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5624586

Documentació a presentar.

  • Memòria tècnica de la seva activitat.
  • Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud d’ajut com a representant de l’empresa beneficiària.
  • Certificat d’alta de l’IAE.
  • Còpia del NIF de l’empresa.
  • Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària).

2n. Rebreu un PDF al correu electrònic que heu especificat a la sol·licitud. El representant de l’empresa ha de signar electrònicament aquest PDF.

3r. Presentau el PDF signat a través del botó que apareix més abaix «accés al tràmit telemàtic».

Com participar?

Aquests plans únicament es poden realitzar amb auditors acreditats per l’IDI com la nostra empresa. De forma que si estàs interessat contacta amb nosaltres per avaluar el teu cas i tramitar la documentació amb èxit. 

Contacte amb nosaltres o envia un whatsap

es_ESEspañol
Ir al contenido